Home

City Bakery me bazë në Prishtinë, është kompani në pronësi private, e themeluar në vitin 2011. Në fillimin e veprimtarisë së saj, kompania është e orientuar në prodhimin e llojeve të ndryshme të produkteve nga drithërat & të ëmbëlsirave. Menaxhmenti i kompanisë vendosi të zgjerojë më tutje veprimtarinë e tyre pas një fillimi të mbarë të prodhimit dhe shërbimit të këtyre produkteve.

Në të vërtetë, kompania ka dy linja kryesore të produkteve:

  • Lloje të ndryshme të produkteve nga drithërat;
  • Lloje të ndryshme të produkteve të ëmbëlsirave.

               PRODUKTET